W piękny poranek, 4 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po uroczystej Mszy Świętej uczniowie spotkali się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie na sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor Alina Pogoda przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Powiedziała również o zmianach, jakie czeka szkolnictwo w związku z reformą oświaty i przedstawiła nowych nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym będą pracowali w naszej szkole. Kończąc swoje przemówienie życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów, radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci.
Po wstępnym słowie dyrekcji uczniowie klasy I wraz ze starszymi kolegami i koleżankami zaprezentowali program artystyczny, który nosił tytuł „KRÓLESTWO SZKOŁOLANDII”. Głównymi bohaterami byli: Król Ołówkos, Królowa, dzielni Gwardziści oraz maluchy, które miały być przyjęte do społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści przemierzyli krainę wiedzy matematycznej, polonistycznej, patriotycznej, muzycznej. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, a swoim śpiewem  zauroczyli zebranych gości. Uczniowie swoim wspaniałym występem udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w Szkole Podstawowej w Rydzowie.
Po programie artystycznym dzieci w obecności wszystkich zgromadzonych odważnie złożyły przyrzeczenie, w którym ślubowały być dobrymi Polakami oraz dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Kolejnym ważnym momentem  było pasowanie na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor Alina Pogoda przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka dużym ołówkiem. Wychowawczyni Hiacynta Jamróz wręczyła pierwszoklasistom piękne dyplomy upamiętniające ten ważnym moment. Po ślubowaniu złożonym przez uczniów nadszedł czas na rodziców. Oni również składali przyrzeczenie, że będą zawsze pamiętać, o tym, że dziecko jest unikalnym skarbem, które należy często przytulać i będą doceniać to, co w dziecku jest najważniejsze.

     Następnie dzieci i młodzież pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji – plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.

 /H. Jamróz/