11 października uczniowie naszej szkoły, pod opieką Pani Aliny Pogody, Pani Teresy Kopacz, Pani Hiacynty Jamróz, Pani Agnieszki Bajor, Pana Jacka Czerkiesa oraz Pani Doroty Guzdy, wybrali się na historyczną wycieczkę ph. „Szlakiem historii”. Pierwszym punktem na trasie naszego wyjazdu było Muzeum Regionalne w Dębicy. Tam uczniowie, podzieleni na dwie grupy, mieli okazję zobaczyć elementy dawnego wyposażenia wojskowego, narzędzi użytku codziennego, których używali mieszkańcy setki lat temu oraz fotografie przedstawiające miasto Dębicę. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była ekspozycja historyczno – dydaktyczna przy Górze Śmierci w  Pustkowie. Uczniowie zobaczyli tam historyczną rekonstrukcję budynków związanych z poligonem wojskowym i byłym obozem, makiety głównych zabudowań poligonu i obozu, oryginalne wyposażenie wnętrz pochodzące z tamtej epoki, elementy ekwipunku żołnierskiego, a także setki zdjęć. Ostatnim miejscem na trasie naszej wycieczki był Park Historyczny Blizna. Tutaj zobaczyliśmy 14 metrową makietę niemieckiej rakiety V2,  zrekonstruowane baraki obsługi poligonu oraz fragmenty wojskowych umocnień i fortyfikacji. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tej wycieczce przyczyniło się do rozbudzenia w naszych uczniach zainteresowania przeszłością, a także wyposażyło ich w wiedzę w zakresie najważniejszych  wydarzeń z historii naszego kraju.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy sprzedali swoje rękodzieła wykonane podczas warsztatów, a zebrane środki z ich sprzedaży  przeznaczyli na zorganizowanie tego wyjazdu.

/H. Jamróz/