Od ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. 27.09.2017 r. w ramach projektu zorganizowany został w naszej placówce Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Na zaproszenie Pani Dyrektor  Aliny Pogody i koordynatora projektu Pani Agnieszki Bajor na to spotkanie przybył edukator –  Pan Mariusz Switek. Według porządku spotkania najpierw odbyła się na sali gimnastycznej pogadanka połączona z pokazem multimedialnym, na której zgromadzeni uczniowie z różnych klas mieli okazję poznać zagrożenia, na jakie narażeni są podczas korzystania z Internetu i jak im zapobiegać. Następnie odbył się cykl trzech warsztatów z uczniami klas : I-III, IV-V, VI-VII. Uczniowie pracując w grupach dyskutowali na temat zagrożeń na jakie są narażeni w cyberprzestrzeni oraz rozwiązywali testy na ten temat. W tym samym dniu szkolenie odbyli również nauczyciele podczas rady pedagogicznej.

/A. Bajor/