13 października uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tego dnia pod opieką Pań: Teresy Kopacz, Hiacynty Jamróz, Agnieszki Bajor oraz Magdaleny Łapy dzieci wyposażone w ochronne rękawice i worki na śmieci udały się do pobliskiego lasu, przeszły przydrożne rowy, aby pozbierać pozostawione odpady. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż każdy z uczniów solidnie i pracowicie wykonał powierzone mu zadanie.

/H. Jamróz/