Dnia 16 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli dyrekcja i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz sołtys wsi Rydzów. Gościliśmy również emerytowanych nauczycieli Panie: Annę Czerkies i Aurelię Mroczek.
W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Alina Pogoda, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom tj. Paniom: Agnieszce Bajor, Hiacyncie Jamróz, Teresie Kopacz, Annie Wnuk, Marcie Zalot oraz pracownikom administracji i obsługi Paniom: Agnieszce Płatek i Wiesławie Lonczak. Życzenia w dniu tego święta złożyła również była wieloletnia dyrektor naszej szkoły – Pani Anna Czerkies. Swoje wyrazy uznania dla pracy nauczycieli wyraziły także Pani Joanna Krakowska oraz Pani Dorota Guzda, które na tą okoliczność wręczyły wszystkim nauczycielom upominki.
W części artystycznej uczniowie z klasy VI przygotowani przez Panią Annę Wnuk, przedstawili humorystyczne scenki z życia szkoły przeplatane wierszem i śpiewem wyrażając w ten sposób swoje podziękowanie i słowa wdzięczności dla swoich nauczycieli. Na zakończenie uroczystości występ solo miał również uczeń kl. III – Filip Łachut, który zagrał na gitarze i zaśpiewał wybrane utwory.

/A. Bajor/