23 października uczniów naszej szkoły odwiedził Teatr „Kurtyna” z Krakowa i przedstawił spektakl ph. „Możesz odkryć siebie”.  Bohaterem tego spektaklu był uczeń szkoły podstawowej, któremu po przypadkowej kontuzji na treningu, zamknęła się droga sportowej kariery. W związku z wypadkiem uczeń przeniósł się do nowej szkoły i szukał akceptacji wśród rówieśników. Nowe środowisko, do którego trafił chłopak, wypełnione było zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, nietolerancją, brakiem poszanowania dla tradycyjnych wartości, przemocą, agresją. Bohater spektaklu poprowadził uczniów kolejnymi etapami podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Jego decyzje wpłynęły na odnalezienie drogi do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej pomocy, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla osoby starszej i bezradnej. Spektakl kształtował postawy społeczne (odpowiedzialność za siebie i innych, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi), mówił o profilaktyce zachowań ryzykownych oraz wdrażał kulturę poprzez przywiązanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań.

22