We Wszystkich Świętych tłumnie odwiedzamy cmentarze wspominając i modląc się za zmarłych. Tradycją naszej szkoły jest, że z okazji Święta Zmarłych uczniowie odwiedzają miejsce pamięci znajdujące się w pobliskim lesie – mogiłę „Nieznanego Żołnierza”. 31 października najpierw uczniowie klas „0” – III wraz z Paniami: Teresą Kopacz, Hiacyntą Jamróz, Aliną Pogodą, a następnie uczniowie klas IV – VIII pod czujnym okiem Księdza Wojciecha Brożka, udali się na mogiłę, by wspólnie pomodlić się za zmarłych, którzy nie są znani z imienia i nazwiska oraz zapalić ku ich pamięć znicz. Wśród uczniów panował nastrój zadumy. Była to ważna lekcja wychowania patriotycznego. Poprzez te działania nasi uczniowie uczą się okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły oraz dowiadują się, jak ważne jest zachowanie pamięci o zmarłych.

/H. Jamróz/