Marszałek Województwa Podkarpackiego po raz kolejny organizuje kampanię edukacyjną mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
w postaci zużytych baterii akumulatorów.Podobnie jak w poprzednich latach zostaną nagrodzone placówki oświatowe, które zabrały największa liczbę zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.

W związku z wyżej wymienioną kampanią nasza szkoła organizuje zbiórkę baterii
i akumulatorów do 3 listopada 2017 r.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW I RODZICÓW DO CZYNNEGO WŁĄCZENIA SIĘ W TĘ ZBIÓRKĘ!!!  🙂