W październiku i listopadzie uczniowie klasy I realizowali program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów  do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw. Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych wychowawczyni klasy I,  Pani Hiacynta Jamróz, przeprowadziła zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne. Uczestnicy programu otrzymali książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności,  zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka” .

/H. Jamróz/