Mając na uwadze słowa Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym”,

zachęcamy WSZYSTKICH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW do włączenia się w akcję zorganizowania
 „SZLACHETNEJ PACZKI DLA MATEUSZA”.

Akcja ta będzie trwała w naszej szkole od 1 – 8 grudnia. Prosimy o przynoszenie artykułów szkolnych oraz artykułów spożywczych długoterminowych, takich jak np. mąka, cukier, makaron, herbata, konserwy, słodycze, itp.

Przyniesione artykuły będzie można składać, w specjalnie przygotowanych do tego celu, koszach znajdujących się na scenie.