„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”.
(K. I. Gałczyński)

W te piękne święta życzymy, aby tajemnica Bożego Narodzenia
wzbogaciła łaską, napełniła pokojem i radością, a swym blaskiem niech oświeca wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
SP Rydzów23