22 grudnia w sali gimnastycznej naszej szkoły z udziałem zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów wszystkich klas odbyła się uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia. Na początku wszyscy wsłuchaliśmy się w fragment Ewangelii według Świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i wspólnie się pomodliliśmy. Następnie na scenie pojawili się aktorzy z klas I- III, którzy przygotowani przez Panią Hiacyntę Jamróz i Ks. Wojciecha Brożka, przedstawili jasełka w formie pantomimy. Krótki program artystycznym ukazywał radosną nowinę, że Bóg rodząc się w ubogiej stajence stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jego zwieńczeniem była kolęda „Lulajże Jezuniu” zagrana na fletach przez chętnych uczniów klas IV – VII, których przygotował Pan Waldemar Ozga. Całość występów dopełniła niepowtarzalna scenografia wykonana przez młodzież pod kierunkiem Pani Małgorzaty Śmist. Po część artystycznej Pani Dyrektor Alina Pogoda złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia oraz podzieliła się refleksjami związanymi z tajemnicą Bożego Narodzenia. Później nadszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po nich uczestnicy Wigilii zasiedli do stołu, aby spożyć tradycyjne potrawy wigilijne. Na koniec odbył się konkurs „Jaka to kolęda?”, dzięki któremu mogliśmy wszyscy wspólnie śpiewać kolędy. Spotkanie to przebiegło w duchu wspólnoty i wzajemnej życzliwości, w atmosferze pojednania i pokoju serc oraz napełniło radością i wzbogaciło w przeżycia, do których będziemy wracać wspomnieniami.

/H. Jamróz/