14 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dla wszystkich uczniów pocztę walentynkową. Otrzymane liściki, „przesyłki” dostarczyły obdarowanym wiele pozytywnych emocji.