Dnia 22 marca 2018 roku obchodzony był Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Powodem ustanowienia tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. W tym roku hasłem przewodnim akcji jest „Natura dla wody”. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości ludzi oraz zwrócenie uwagi na procesy i rozwiązania funkcjonujące w przyrodzie, które mogą być inspiracją dla działalności człowieka.
W naszej szkole w związku z obchodami światowego Dnia Wody 23 marca odbyła się lekcja, została przygotowana gazetka tematyczna oraz przeprowadzony konkurs przestrzenny na temat wody, jej zasobów oraz wpływu na życie człowieka.
Całość przygotowała oraz przeprowadziła nauczycielka geografii i historii Pani Agnieszka Gruszecka.

/A. Gruszecka/