„Alleluja biją dzwony, Alleluja echo głosi
Chrystus, bowiem Zmartwychwstały w serca nasze pokój wnosi.”

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, by przyniosły one radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy SP w Rydzowie