Dnia 30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach został rozstrzygnięty III Gminny Konkurs Plastyczny zatytułowany „Bohaterowie w utworach Marii Konopnickiej”. Celem tego konkursu było:

  • popularyzowanie utworów Marii Konopnickiej,
  • inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej poprzez kontakt z poezją,
  • rozwijanie talentów plastycznych dzieci, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej,
  • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Wśród szkół, które zgłosiły swoje prace na konkurs, wyłoniono także uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzowie. Za najbardziej artystyczne wytwory uznano prace następujących uczniów naszej szkoły:

  1. Czerkies Szymon – Dyplom Nagroda
  2. Jurkowska Weronika – Dyplom Wyróżnienie
  3. Wolak Szymon – Dyplom Wyróżnienie
  4. Schab Marcelina – Dyplom Wyróżnienie

Dzieci otrzymały Dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych inspiracji plastycznych. Dzieci do konkursu plastycznego  przygotowywała Pani Teresa Kopacz.

                                                                                   /T. Kopacz/