22 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Najpierw w kaplicy odbyła się Msza Święta, a później podczas spotkania na sali gimnastycznej uczniowie klas VI – VII, przygotowani pod kierunkiem Pani Małgorzaty Śmist, wierszem i piosenką pożegnali szkolę i powitali wakacje. Po występach Pani Hiacynta Jamróz przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą pracę szkoły w II półroczu roku szkolnego 2017/2018. Zwieńczeniem było wręczenie przez Panią Dyrektor Agnieszkę Brzozowską dyplomów, świadectw wyróżnionym uczniom, listów gratulacyjnych oraz podziękowań za zaangażowanie w życie szkoły rodzicom. Na koniec wszyscy uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas na ostatnie przedwakacyjne spotkanie.
/H. Jamróz/