Dyrektor Szkoły zaprasza wszystkich Rodziców na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym, które odbędzie się 12.09.2018 roku w następującym porządku:
godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów klas „0” – III w wychowawcami;
godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas IV – VIII z wychowawcami;
godz. 17.30 – spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem.