Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 r. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.

8 września 2018 o godzinie 17:00 w Filii Ośrodka  Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się VII edycja akcji „NARODOWE CZYTANIE”. Fragmenty powieści z 1924 roku oraz wybrane teksty z Antologii Niepodległości odczytali publicznie zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych oraz czytelnicy gminnych bibliotek. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Agnieszka Brzozowska.
Tegoroczna edycja akcji odbywająca się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości miała wyjątkowy patriotyczny charakter. Organizatorzy wydarzenia mieli też specjalną, okolicznościową pieczęć z pamiątkowym stemplem, którą można było opieczętować egzemplarze „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, przyniesione przez uczestników akcji.

/H. Jamróz/