Głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
17 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzowie, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły,  w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VIII zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz terenem wokół pobliskiego stadionu sportowego. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.
Najwięcej śmieci zebrali uczniowie klas IV-VIII. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko,
o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań
w przyszłości.

/M. Zalot/