Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków. W tym dniu do wspólnego świętowania dołączyli również uczniowie klas 0-V naszej szkoły. Pod kierunkiem Pani Marii Miodunki-Kobiernik uczniowie klas 0-III wykonali plakaty wpisujące się w obchody tego święta, m. in. symbole Wielkiej Brytanii oraz plakat przedstawiający brzmienie słowa „dzień dobry” w różnych językach europejskich. Natomiast uczniowie klas starszych brali udział w szkolnym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii. Najwięcej trafnych odpowiedzi udzieliła uczennica kl. IV- Anna Krakowska. II miejsce zajął Wiktor Kiełbasa (kl. IV). Trzecie miejsce przypadło w udziale uczennicy klasy V- Dagmarze Dragan. Zwycięzcy zostali uhonorowani tradycyjnymi produktami eksportowymi Wielkiej Brytanii i Turcji, tj. herbatą angielską oraz czekoladkami pistacjowymi. Gratulujemy zwycięzcom i wierzymy, że dzięki temu wydarzeniu wzmocnili oni swoją motywację do nauki języków obcych!

/M. Miodunka – Kobiernik/