29 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji uczennice klasy siódmej: Marlena Godek, Gabriela Leśniowska i Kinga Dolot odwiedziły klasę ,,O”. Przeczytały najmłodszym legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, a następnie zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy. Zostały podzielone na trzy grupy, wybrano dowódcę plemienia, a następnie wspólnie wykonano herby plemienne. Na twarzach ,,małych podróżników” zagościły szerokie uśmiechy. Nad prawidłowym przebiegiem działań czuwały Panie: Teresa Kopacz, Magdalena Łapa i Anna Wnuk.
W tym dniu został również zorganizowany Dzień Chłopaka pod kierunkiem wychowawczyni Pani Teresy Kopacz przy współudziale rodziców. Chłopcy otrzymali z rąk dziewczynek upominki i gromkie brawa. W rewanżu chłopcy, poczęstowali dziewczynki słodyczami.
/A. Wnuk/