3 października w naszej szkole gościliśmy policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu Panie: sierżant sztabową Magdalenę Skulimowską oraz starszą sierżant Ewelinę Ziembę. Funkcjonariuszki przeprowadziły spotkania z uczniami naszej szkoły.
Na czas prelekcji uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą stanowiły dzieci z klas 0 – III. Podczas spotkania Pani M. Skulimowska przypomniała uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, skutkach zabawy w miejscach niedozwolonych. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. Pojawiły się także wiadomości dotyczące kontaktu z nieznajomymi oraz przyjmowania od nich jakichkolwiek przedmiotów, czy słodkości.
Drugą grupę stanowili uczniowie klas IV – VIII. Młodzież podczas spotkania z Panią E. Ziembą mogła dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Funkcjonariuszka omówiła sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Poruszyła również temat narkotyków i dopalaczy. Omówiła ich skład, opowiedziała o skutkach zażywania.
Dzięki wizycie funkcjonariuszek uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i odświeżyli zasady bezpieczeństwa niezbędne każdego szkolnego dnia.
Spotkanie zorganizowała Pani Hiacynta Jamróz.
/H. Jamróz/