Każdy uczeń miał okazję napisać list tradycyjny i wrzucić go do skrzynki pocztowej. Dla większości była to jedyna okazja, aby zmierzyć się z tą  nieco zapomnianą dzisiaj formą komunikacji. Uczniowie klas IV – VI pisali listy do siebie nawzajem. Najstarsi pisali listy otwarte do Pani Dyrektor lub wybranego nauczyciela. Każdy list trafił do adresata. Czy uczniowie otrzymają odpowiedź ? Akcję przeprowadziła Pani Anna Wnuk na lekcji języka polskiego.

/A. Wnuk/