Co życzliwego o mnie powiesz? Dlaczego mnie lubisz? W związku z Międzynarodowym Dniem Życzliwości uczniowie na małych karteczkach zapisywali dlaczego lubią siebie nawzajem. Odpowiedzi udzielane były anonimowo, nauczyciel odczytał je na forum. Następnym etapem było stworzenie ,, pozytywnego plakatu”, który przygotowały uczennice klasy 8: Patrycja Rzeszut oraz Joanna Kobos. Będzie on przypomniał uczniom, że lubią siebie nawzajem. Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwała Pani Anna Wnuk.
/A. Wnuk/