Dnia 19 października w naszej szkole odbyły się uczniowskie wybory samorządowe w ramach akcji „Młodzi głosują”. Każdy uczeń klas IV – VIII mógł wziąć udział w wyborach i oddać głos na fikcyjnego kandydata.  Komisję wyborczą stanowili uczniowie klasy VII i VIII, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Celem całej akcji było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich w przyszłości do świadomego udziału w różnego typu wyborach. Tym bardziej, że w czasie wyborów powszechnych w naszym kraju obserwujemy niepokojące zjawisko – połowa obywateli nie korzysta z czynnego prawa wyborczego. Uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi zadaniami oraz sposobem wybierania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Dowiedzieli się kto jest uprawniony do udziału w głosowaniu oraz w jaki sposób prawidłowo oddać głos na wybranego kandydata.
W uczniowskich wyborach samorządowych wzięło udział 40 uczniów co stanowiło 97,6% uprawnionych do głosowania.
Wybory oraz działania profrekwencyjne przygotowała oraz przeprowadziła p. A. Gruszecka. Cała akcja jest przykładem, że najlepszą nauką jak zwykle jest praktyczne działanie.

/A. Gruszecka/