20 listopada uczniowie naszej szkoły dyskutowali o tolerancji. Na początku zobaczyli prezentację którą przygotował Adrian Bukała z klasy VII. Później podzieleni na dwie grupy szukali odpowiedzi na pytanie: Czy tolerancja jest jedną z najważniejszych wartości? Uznali, że tolerancja jest ważna, ale nie można tolerować negatywnych zachowań. Opracowane materiały można zobaczyć na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Debatę przygotowała Pani Anna Wnuk.

/A. Wnuk/