W odpowiedzi na wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka nasza szkoła przyłączyła się do obchodzonego w tym roku po raz piąty Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Pani Agnieszka Gruszecka przygotowała dla uczniów „multimedialną” pogadankę, podczas której zdobyli oni wiedzę na temat praw dziecka – poznali najważniejsze akty prawne, w których te prawa zostały ujęte, w tym z zapisami o Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku.
Na ten dzień została również wykonana gazetka, którą wypełniły kolorowe zapisy i informacje o historii i prawach dziecka obowiązujących w niemal wszystkich krajach na świecie.
Podjęte działania miały na celu uświadomienie dzieciom, iż mają prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, nie zaniedbując jednocześnie swoich obowiązków.

/A. Gruszecka/