29 listopada wychowawczyni klasy II – Pani Hiacynta Jamróz, zorganizowała dla uczniów klas „0” – III wyjazd do Mielca. Pierwszym punktem na trasie wyjazdu było spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej. Celem tego spotkania było poznanie pracy strażaków, kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaków, zapoznanie ze sprzętem ratowniczym oraz wyposażeniem wozów. W siedzibie straży dzieci przywitali pełniących dyżur strażacy. Mundurowi stanęli na wysokości zadania i nie szczędzili uczniom licznych atrakcji. Na samym początku uczniowie obejrzeli film edukacyjny dotyczący funkcjonowania PSP.  Następnie strażacy zademonstrowali swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do uczestników wyjazdu po rurze i przebierając się błyskawicznie w strój bojowy. Podczas spotkania grupa została oprowadzona również po pomieszczeniach budynku: stanowisko dowodzenia, gdzie przyjmowane są telefony alarmowe, świetlica oraz garaże, w których uczniowie mogli nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć strój strażaka, ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego. Podczas prezentacji sprzętu, czworo dzieci, wzięło udział w ćwiczeniach i pokazie umieszczania  i przenoszenia na noszach  poszkodowanego wyniesionego z pożaru czy wypadku. Kolejnym punktem był Pałacyk Oborskich i uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych ph. „Nasza Niepodległa”. Podczas nich dzieci dowiedziały się dlaczego Polska musiała odzyskać niepodległość, do jakiego zaboru należał Mielec, gdzie w naszej okolicy przebiegała linia frontu, jakie było wyposażenie walczących żołnierzy. Miały również możliwość obejrzenia rekonstrukcji okopu z czasów Wielkiej Wojny. Pani Iwona Groele zakończyła warsztaty niespodzianką – każdy uczeń otrzymał do wypełnienia kartę pracy, która była sprawdzianem z zapamiętanych informacji uzyskanych podczas warsztatów.
Dzieci były zachwycone wyjazdem. Wizyta u strażaków i w Pałacyku Oborskich bardzo się podobała, a przedstawione informacje i pokazy na długo pozostaną w pamięci.

/H. Jamróz/