19 grudnia uczniów naszej szkoły odwiedzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Na terenie szkoły przeprowadzono przeciwpożarową akcję ewakuacyjną. Głównym celem próbnej ewakuacji było przypomnienie jak należy się zachować w momencie  zagrożenia. W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 79 osób,  w tym: 69 uczniów, 8 nauczycieli i 2 pracowników szkoły. Wszyscy po 3 krótkich sygnałach dzwonka, przechodząc przez zadymione korytarze opuścili szkołę. Ewakuacja przebiegła sprawnie i szybko. Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych. Po zakończonej akcji Panowie mundurowi przeprowadzili z uczniami warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wizyta strażaków na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów.

Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom za przeprowadzenie akcji na terenie naszej szkoły.

/H. Jamróz/