W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby
magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyni
osła spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Rydzowie