Praca metodą stacji

W pierwszym dniu po feriach uczniowie są jeszcze myślami w domu, więc warto ich zachęcić do czynnego udziału w lekcjach. Zaproponowałam więc uczniom klasy 5 i 6 zabawę metodą stacji połączoną z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczniowie w grupach pracowali nad krzyżówką ortograficzną, wykreślaną gramatyczną oraz zadaniem z frazeologii. Nie zabrakło także łamańca językowego. Lekcja była tak absorbująca, że uczniowie jednej z klas nie usłyszeli dzwonka na przerwę. To kolejna lekcja z cyklu ,,Działam i umiem’’. Lekcję przeprowadziła Pani Anna Wnuk.

/A. Wnuk/