Warsztaty z technik uczenia się

Pierwsze trzy lata w szkole to okres, w którym edukacja sprawia dzieciom dużą przyjemność – są one najczęściej nastawione pozytywnie do podejmowania nowych wyzwań i chętnie poznają otaczający je świat. Uczą się głównie poprzez zabawę, dlatego siedzenie w ławkach przeplatane jest różnymi formami aktywności fizycznej, pracami plastycznymi, grami i piosenkami. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i po trzech latach „zabawy” nadchodzi moment rozpoczęcia „nauki na serio”. Jest to moment trudny, dlatego też w II semestrze, w każdą środę na pierwszej lekcji, w klasach I-II doradca zawodowy będzie prowadził warsztaty z technik uczenia się. Podczas tych zajęć doradca zawodowy zbada typy inteligencji dzieci oraz style uczenia się. Ponadto, dzieci będą ćwiczyć pamięć oraz dowiedzą się, w jaki sposób ich mózg lubi się uczyć. Fundamentalnym celem tych warsztatów jest wzbudzenie ciekawości, budowanie pozytywnego nastawienia do nauki, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie kreatywności w myśleniu i działaniu oraz wczesna profilaktyka niepowodzeń szkolnych.