26 lutego nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzonym przez Pana Krzysztofa Duszkiewicza. Celem szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktycznych, dotyczących zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Szkolenie obejmowało tematykę związaną z obowiązującymi przepisami prawa  w tym zakresie, bezpieczeństwem własnym, oceną miejsca zdarzenia i stanu osoby poszkodowanej, jak również resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby dorosłej i  dziecka. Omówione zostały także tematy dotyczące postępowania w przypadku zadławień, urazów powstałych wskutek oparzeń, zranień, złamań.
Każdy z uczestników miał możliwość sprawdzenia zdobytych umiejętności w ćwiczeniach na fantomie.

/H. Jamróz/