Drodzy Ósmoklasiści!
 
Poniżej macie podany link do materiałów ćwiczeniowych udostępnionych przez OKE.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&o-e#o-egzaminie