26 marca uczniowie naszej szkoły, w składzie: Paweł Kilian, Weronika Godek, Łukasz Leśniowski i Daniel Surdej, wzięli udział w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
Konkurs miał na celu edukację komunikacyjną uczniów od najmłodszych lat, która ma służyć wychowaniu świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego respektującego i szanującego prawa innych.
Nasi uczniowie ładnie się zaprezentowali zajmując ll miejsce. Gratulujemy!! ??
Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka techniki Pani Sylwia Madycka.
/S. Madycka/