Pani Ilona Kuśmierz – Krawiec zgłosiła naszą szkołę do akcji „Wielka Mapa Polski”. W jej ramach uczniowie klas I – III przesyłają pocztówki do koleżanek i kolegów ze szkół z całej Polski, które włączyły się do akcji.
Dzieci z klasy II otrzymały już trzy pocztówki z różnych rejonów Polski. Podczas piątkowych zajęć edukacji polonistycznej, uczniowie podzieleni na grupy, pisali pocztówki do uczniów szkół, które znalazły się na liście Wielkiej Mapy Polski. Kartka wykonana w technice collage, którą przygotowała wychowawczyni Pani Hiacynta Jamróz, przedstawiała zdjęcia ważne dla Rydzowa.
Zajęcia te wyzwoliły w dzieciach wiele radości, ale były również przypomnieniem podstawowych zasad pisania i adresowania kartek pocztowych.
/H. Jamróz/