1. Przypominamy, że dni: 15, 16, 17 kwietnia to dni egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klasy VIII przychodzą do szkoły każdego w/w dnia NAJPÓŹNIEJ do godz. 8.30.
Uczniowie klas „0” – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową według złożonych wcześniej deklaracji.
2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r.