Konstytucja 3 maja, właść. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
6 maja 2019 roku w naszej szkole uroczystą akademią uczciliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie z klas IV- VII razem z nauczycielką historii panią Urszulą Aleksiej i panią Aliną Pogodą przygotowali krótki montaż słowno- muzyczny pt. ” Bóg Honor Ojczyzna”, poświęcony właśnie tej rocznicy.
Była to wspaniała lekcja historii dla uczniów bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości nie może budować przyszłości.

/U. Aleksiej/