30 maja uczniowie klasy czwartej i piątej uczestniczyli w egzaminie na kartę rowerowa w WORD w Tarnobrzegu . Egzamin przebiegł w przyjaznej atmosferze, uczniowie z dużym zaangażowaniem podeszli do zleconych przez egzaminatora zadań i dzięki temu wszyscy pozytywnie zdali egzamin.
/S. Madycka/