10 czerwca w ramach realizacji programu „Uciec przed cukrzycą” w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią dietetyk z Centrum Dietetycznego „Projekt Zdrowie”. Jego celem było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla dzieci w wieku szkolnym. Spotkanie miało formę wykładu połączonego z prezentacją multimedialną i dyskusją na temat zasad prawidłowego odżywiania.
Na zakończenie prelekcji uczniowie otrzymali broszurki, które zawierały materiał edukacyjny przygotowany przez dietetyków Projekt Zdrowie.
/H. Jamróz/