W związku z nasilającymi się upałami, po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę informuję, że w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. zostaną skrócone lekcje i przerwy.
Nowy harmonogram:

1 lekcja 8.00 – 8.30

2 lekcja 8.35 – 9.05

3 lekcja 9.10 – 9.40

4 lekcja 9.45 – 10.15

5 lekcja 10.30 – 11.00

6 lekcja 11.10 – 11.40

7 lekcja 11.45 – 12.15

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie
mgr Agnieszka Brzozowska