Od 9 września 2019 r. uczniowie mogą korzystać z żywienia w szkole.

Istnieją dwie możliwości korzystania z ciepłych posiłków:
– płatna,
– refundowana przez GOPS.