Nasza szkoła bierze udział w programie „Młodzi głosują”, który prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
CEO od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze, dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

/I. Kuśmierz – Krawiec/