„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
kto potrafi wykorzysta
ć swoją pomysłowość,
dobro
ć i dociekliwy umysł
do wypracowania rzadkiej umiej
ętności
zach
ęcania innych do myślenia, marzenia,
poznawania, próbowania, dzia
łania.”

/B. Conklin/

Z okazji Dnia Nauczyciela życzę całemu Gronu Pedagogicznemu
takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
cierpliwości i wytrwałości, aby praca z dziećmi i młodzieżą była pełna radości
i satysfakcji.

Aleksandra Drozdowska
dyrektor SP w Rydzowie