Dnia 8 października w naszej szkole odbyły się uczniowskie wybory samorządowe w ramach akcji „Młodzi głosują”. Każdy uczeń klas VI – VIII mógł wziąć udział w wyborach i oddać głos na fikcyjnego kandydata. Komisję wyborczą stanowili uczniowie klasy VI, VII i VIII w składzie: Aleksandra Bigos – przewodnicząca, Dagmara Dragan – zastępca przewodniczącej, Paweł Kilian – sekretarz, Kinga Dolot – członek, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Celem całej akcji było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich w przyszłości do świadomego udziału w różnego typu wyborach. Tym bardziej, że w czasie wyborów powszechnych w naszym kraju obserwujemy niepokojące zjawisko – połowa obywateli nie korzysta z czynnego prawa wyborczego. Uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi zadaniami oraz sposobem wybierania kandydatów do Sejmu i Senatu. Dowiedzieli się, kto jest uprawniony do udziału w głosowaniu oraz w jaki sposób prawidłowo oddać głos na wybranego kandydata. W uczniowskich wyborach samorządowych wzięło udział 21 uczniów co stanowiło 91% uprawnionych do głosowania. Wybory oraz działania profrekwencyjne przygotowała oraz przeprowadziła Pani Ilona Kuśmierz – Krawiec we współpracy z Panią Agnieszką Gruszecką. Cała akcja jest przykładem, że najlepszą nauką jak zwykle jest praktyczne działanie.

/I. Kuśmierz – Krawiec/