Obchody Tygodnia Misyjnego to już tradycja w naszej szkole. W tym roku uczniowie przygotowywali różańce, które później były sprzedawane w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach oraz w kaplicy w Rydzowie. Razem uzbieraliśmy 756 zł (Rydzów – 470 zł i Książnice – 286 zł). Kwota ta zostanie przekazana misjonarzom z naszej parafii, którzy na co dzień pracują w krajach misyjnych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc, a w szczególności Rodzicom za pomoc w przygotowaniu różańców oraz Radzie Rodziców  za pomoc w kweście i samym uczniom, którzy poświęcili swój wolny czas na wykonanie różańców. Warto podkreślić, że pomysłodawcami akcji byli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Całość przedsięwzięcia nadzorowali Pani Anna Wnuk i ks. Krzysztof Rybski.

/A. Wnuk/