Celem akcji #SzkołaPamięta w obfitującym w okrągłe rocznice roku – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Dlatego jednym z działań podjętych było zebranie zniczy w kolorach białym i czerwonym. Znicze te zostaną zawiezione na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, który jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki.

/U. Aleksiej/