Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy włączyli się akcję charytatywną „Misja opatrunek dla Zambii”. Jej celem była zbiórka materiałów opatrunkowych dla krajów misyjnych. To właśnie misjonarze pełniąc posługę misyjną w innych krajach często pomagają ludziom w codziennym życiu, a dzięki środkom opatrunkowym mogą chronić zdrowie i życie ludzi przed zakażeniem, które może prowadzić do trwałego kalectwa bądź też śmierci. Zebrane materiały opatrunkowe przekazaliśmy do Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.

/H. Jamróz/