W ramach akcji promującej czytelnictwo w naszej szkole: #cojaczytam i #wolnelektury,  uczniowie rozdawali rodzicom ulotki. Miały one za zadanie przypomnieć uczniom jak ważne jest czytanie dzieciom. Powstała również prezentacja multimedialna, w której Rydzuś opowiada o swojej przygodzie z czytaniem. Zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznania się z jej treścią. Nad prawidłowym przebiegiem działań czuwa koordynator projektu, Pani Anna Wnuk.

/A. Wnuk/

książki – prezentacja